ZERBITZUAK

Gure taldearentzat funtsezkoa da lanaren erantzukizuna, ekipoen kalitatea, aurkezten ditugun materialak eta gure bezeroekiko errespetua. Horregatik, dimentsionamenduak eta instalazio fotovoltaikoak garatzen ditugunean, irtenbide eraginkorrak eta azkarrak bilatzen ditugu, ahalik eta gehien: kalitatea, erantzukizuna eta bezeroarekiko errespetua.

beharrak, aurreproiektuaren azterketa eta neurriak

Energia elektrikoaren beharrak baloratzen ditugu sorkuntza fotoboltaikoko orduetan. Dimentsionamendu fotoboltaikoaren beharrak eta azalera erabilgarria aztertzen ditugu, eta aurreproiektua egiten da.

Proiektu fotoboltaikoen finantzaketa

- Renting fotoboltaikoa.    Banketxeak/erakunde    pribatuak .

- Zerbitzu-enpresa    bidezko finantzaketa.

proiektu fotoboltaikoaren garapena

- Exekuzioan dagoen    proiektuaren idazketa.

- Instalazio fotoboltaiko    osoen proiektuak:    goi/erdi eta behe    tentsioa.

INSTALAZIO FOTOBOLTAIKOEN MONITORIZAZIOA

Instalazioaren monitorizazioa, une oro, ekipo elektronikoen bidez.

MOTA GUZTIETAKO INSTALAZIO FOTOBOLTAIKOEN DISEINUA, GARAPENA ETA KALKULUA

-Banakako autokontsumoa:    soberakinekin/soberakinik gabe.

- Autokontsumo partekatua.

- Sarera saltzeko instalazio    fotoboltaikoak.

- Ureztatze fotoboltaikoa.

- Haize-kargen eta euskarrien kalkulua..

- Proiektu fotoboltaikoak egitea estalki-    mota guztietan.

- Sinatu eta bisatutako proiektu    fotoboltaikoen idazketa.

instalazio fotoboltaikoak eraikitzea eta gauzatzea

- Obra gauzatzeko zuzendaritza..

- Laguntza teknikoa obran.

- Lan koordinaketa.

- Aholkularitza eta kalkulu    teknikoak.

- Administrazioekiko kudeaketa:    udalak,industria, diru-    laguntzak.

- Elektrizitatea banatzen duten    konpainiekin kudeaketa.

martxan jartzea

- Ziurtagiriak eta OCAk.

- Instalazio fotoboltaikoak    legeztatzea.

- Obraren azken    kudeaketa.

- Proben kudeaketa eta    monitorizazioa.

- Jarraibideen eta    mantentze-lanen    eskuliburuak.

instalazioen mantentze-lanak

- Prebentiboa.

- Zuzentzailea.

BERMEA

Gure instalazio fotoboltaikoek 3 urteko bermea dute diseinu eta muntaketa akatsengatik. Erantzukizun zibila, indarra duen legeriaren arabera.